HIGHLIGHTS FROM Hufvudstadsbladet

  • Insändare: Finlands språkliga mångfald är en styrka
  • Regeringen skjuter upp personalmål inom äldrevården
  • HUS förslag på sparlista: Samjouren vid Borgå och Lojo sjukhus kan läggas ner
  • Seismologen om explosionerna i Östersjön: Märktes på Åland och i Tvärminne
  • ”Det finns ingen chans att det här är en olycka” – finländska beslutsfattare manar till is i magen